PORADY

GDY ZGON NASTĄPI W DOMU:
Należy niezwłocznie powiadomić lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe (999 lub z tel.komórkowego 112). Lekarz, po oględzinach osoby zmarłej wydaje kartę zgonu, potrzebną później do wyrobienia aktów zgonu w urzędzie stanu cywilnego. Wyrobienie aktów zgonu mogą państwo zlecić pracownikom Domu Pogrzebowego usługa ta jest bezpłatna.

GDY ZGON NASTĄPI W SZPITALU:
Karta zgonu wypełniana jest przez lekarza,który opiekował się osobą zmarłą. Rodzina musi wtedy zawiadomić wybrany Dom Pogrzebowy lub zakład który przewiezie ciało do swojej chłodni gdzie będzie przygotowane do ceremonii pogrzebowej (mycie, zabiegi zabezpieczające osobę zmarłą, makijaż, ubranie). Rodzina może również żądać przygotowania osoby zmarłej do pochówku w prosektorium szpitala.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAŁATWIENIU POGRZEBU W DOMU POGRZEBOWYM:
– Karta zgonu
– Akt zgonu
– Legitymacja emeryta lub rencisty/ostatni odcinek renty
– Dowód osobisty osoby na która będą faktury i rachunki
– Numer kwatery grobu na cmentarzu